Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Phương tiện truyền thông: Một số thành viên của OPEC yêu cầu cuộc họp khẩn cấp

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/01/2016 (04:18)
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình trạng của thị trường dầu mỏ, mà giá cả đã gần đây đã đạt mức thấp nhất trong gần mười hai năm.

Ông Emmanuel Ibe Kachikwu, Bộ trưởng Dầu mỏ của Nigeria nói rằng bất kỳ cuộc họp nào cũng sẽ xem xét lại vị trí của OPEC để xem liệu có cần phải thay đổi bất kỳ chiến lược nào của mình không. Ông cũng nói thêm rằng cuộc họp được đề nghị tổ chức vào tháng Hai hoặc tháng Ba.

Trong tháng mười hai, OPEC đã từ chối cắt mục tiêu sản lượng của mình tại cuộc họp của nhóm ở Vienna. Nhóm này hiện đang sản xuất khoảng 31,5 triệu thùng mỗi ngày (bpd) và đã liên tục duy trì trên mục tiêu sản xuất gần đây nhất là 30 triệu thùng dầu mỗi ngày. Không có mục tiêu sản xuất, hay chính sách hướng dẫn nào mới được đưa ra từ cuộc họp mới nhất của nhóm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập