Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Reliance Ấn Độ đóng cửa nhà máy PTA để bảo dưỡng

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/09/2016 (04:37)
Theo nguồn tin thị trường, Reliance Ấn Độ đã đóng cửa nhà máy PTA số 1 tại Hazira vào cuối tuần trước để bảo dưỡng. Nhà máy này có công suất 500,000 tấn/năm. Hoạt động bảo dưỡng được dự báo kéo dài trong ba tuần. Nhà máy PTA số 2 của công ty với công suất 500,000 tấn/năm và nhà máy số 3 với công suất 700,000 tấn/năm cùng đặt tại Hazira và đang hoạt động ở mức tối đa.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập