Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Reliance , IOC Ấn Độ đóng cửa nhà máy PX

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/06/2017 (06:39)
Theo nguồn tin thị trường, Reliance & Indian Oil Corp (IOC) Ấn Độ đang lên kế hoạch đóng cửa nhà máy PTA và PX để bảo dưỡng.

Theo đó, IOC sẽ đóng cửa nhà máy PX/PTA tại Panipat vào đầu tháng Bảy trong khoảng 15 đến 20 ngày. Nhà máy này có công suất 553,000 tấn PTA/năm và 360,000 tấn PX/năm, ban đầu được dự kiến đóng cửa vào 29 tháng Sáu.

Nguồn tin thị trường cũng cho biết Reliance Ấn Độ đang lên kế hoạch đóng cửa nhà máy PX số 1 với công suất 1.8 triệu tấn/năm tại Jamnagar, Gujarat vào ngày 26 tháng Sáu trong 18 ngày.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập