Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sản lượng công nghiệp Ấn Độ giảm trong tháng Chín

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/11/2017 (04:48)
Theo truyền thông cho biết, so với năm trước, tăng trưởng sản lượng công nghiệp Ấn Độ trong tháng Chín giảm xuống 3.8% từ mức 4.5% của tháng trước, không đạt dự báo tăng trưởng 4.1%.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp yếu đi tại nước này chủ yếu là do hoạt động sản xuất chậm lại kết hợp với sản lượng hàng tiêu dùng lâu bền giảm.

So với năm trước, ngành sản xuống công nghiệp của nước này giảm xuống 3.4% từ mức 5.8%, trong khi đó, sản lượng hàng tiêu dùng lâu bền giảm xuống 4.8% so với mức 10.3% của năm trước.

Trong khi đó, sản lượng khai khoáng trong tháng Chín tăng 7.9% từ mức 3.1% của tháng trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập