Skip to content




Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sản lượng công nghiệp Malaysia tăng chậm hơn so với năm trước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/03/2017 (04:36)
Theo dữ liệu từ Cục Thống Kê Malaysia, sản lượng công nghiệp của nước này tăng 3.5% trong tháng Một so với năm trước sau khi tăng 4.7% trong tháng Mười Hai. Mức tăng này chưa đạt 5.7% theo dự báo.

Đợt tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự phát triển của ngành sản xuất công nghiệp (4.3%). Tuy nhiên, ngành khai khoáng và điện lực tăng trưởng ít hơn với cùng tốc độ 1.1% sau khi đã tăng lần lượt 5.8% và 6.1% vào trước đó, điều này khiến tốc độ tăng trưởng chung chậm lại.

Trong số các ngành công nghiệp, mức tăng trưởng lớn nhất thuộc về các sản phẩm điện và điện tử (6.9%), thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (6.8%) và xăng dầu, hóa chất, cao su và các sản phẩm nhựa (2.3%).
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập