Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sản lượng công nghiệp Trung Quốc ổn định, doanh số bán lẻ tăng trong tháng Năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/06/2016 (04:49)
Theo dữ liệu được tổng hợp bởi Cục Thống Kê Nhà Nước Trung Quốc, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Năm tăng 6% so với năm trước, ổn định so với một tháng trước đó giống với dự báo của các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Tạp chí Wall Street. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng Năm tăng 10% so với một năm trước và giảm so với mức 10.1% của tháng Tư.

Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc giảm trong tháng Năm do nhu cầu trì trệ và tình trạng sản xuất dư thừa tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy đầu tư tài sản cố định phi nông thôn của Trung Quốc trong giai đoạn tháng Một – tháng Năm tăng chậm hơn ở mức 9.6% so với năm trước và so với mức tăng 10.1% của bốn tháng đầu năm. Trong khi đó, lĩnh vực đầu tư tư nhân tăng 3.9% trong tháng Năm, giảm so với mức tăng 5.2% trong tháng trước.

Các chuyên gia kinh tế nhận xét rằng chính phủ có thể cần thực hiện các biện pháp kích thích nên kinh tế bổ sung để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng.

Cục Thống Kê Nhà Nước cũng cho biết doanh số bán nhà của Trung Quốc trong giai đoạn tháng Một – tháng Năm tăng 53.4% so với năm trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập