Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng trong tháng Năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/06/2017 (04:51)
Theo truyền thông cho biết, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng Năm sau đợt giảm vào tháng trước.

Sản lượng công nghiệp nước này trong tháng Năm tăng 6.5% so với năm trước và không đổi so với tháng Tư, tăng nhẹ so với mức 6.4% theo dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Dữ liệu cũng cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng Năm tăng 10.7%, không đổi so với một tháng trước và giống với dự báo.

Đầu tư vốn cố định trong tháng Năm tăng 8.6% so với năm trước, giảm so với mức 8.9% của tháng Tư và so với mức 8.8% của dự báo trước đó.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập