Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Sản xuất Singapore tăng 0.1% trong tháng Tám

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/09/2016 (04:36)
Theo dữ liệu từ Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Singapore (EDB), sản xuất công nghiệp Singapore tăng 0.1% trong tháng Tám sau khi giảm trong tháng Bảy.

Nếu không tính sản xuất hóa sinh thì sản xuất công nghiệp trong tháng Tám tăng 2.3% so với năm trước.

Dữ liệu cho thấy sản lượng thiết bị máy móc chính xác trong tháng Tám đạt mức tăng mạnh nhất với 11.6% so với năm ngoái. Kế đó là lĩnh vực điện tử tăng 10.8% trong tháng Tám so với một năm trước. Tuy nhiên, lĩnh vực hóa dầu giảm 17.1% trong tháng Tám so với một năm trước. Theo EDB, đợt giảm giá này là do các nhà máy đóng cửa để bảo dưỡng.

Trong khi đó, sản lượng lĩnh vực hóa chất tăng 1.8% so với một năm trước và lĩnh vực sản xuất phương tiện vận tải giảm 16.8% trong tháng Tám, và đây là mức giảm mạnh nhất trong số các nhóm hàng so với năm trước. Hơn nữa, sản lượng nhóm hàng sản xuất hóa sinh trong tháng Tám giảm 8.4% so với một năm trước, trong khi đó, ngành công nghệ y học tăng 12.1%.

Dữ liệu cũng cho thấy tổng sản lượng công nghiệp trong tháng Tám giảm 1.6% so với năm trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập