Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

S-Oil Hàn Quốc và ExxonMobil công bố giá hợp đồng PX tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/06/2016 (04:19)
Theo nguồn tin thị trường, S-Oil Hàn Quốc và ExxonMobil đã công bố giá hợp đồng PX tháng Bảy tại Châu Á. S-Oil đã tăng USD60/tấn so với giá tháng Sáu lên USD840/tấn, trong khi đó, giá mới của ExxonMobil ở mức USD850/tấn, tăng USD70/tấn so với tháng Sáu.

Không có hợp đồng PX lớn của tháng Sáu được chốt tại Châu Á.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập