Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

SCG Thái Lan đóng cửa dây chuyền PP

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/06/2017 (05:14)
Theo nguồn tin thân cận với SCG Thái Lan cho biết công ty này sẽ đóng cửa dây chuyền PP số 2 vào tháng Sáu để bảo dưỡng theo kế hoạch dự kiến kéo dài 7-10 ngày.

Dây chuyền này có công suất 160,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập