Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

SK Global Hàn Quốc giảm giá hợp đồng PX tháng Chín ban đầu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/08/2016 (04:10)
Theo nguồn tin thị trường, SK Global Chemical Hàn Quốc đã giảm USD30/tấn đối với giá hợp đồng PX tháng Chín xuống còn USD820/tấn CFR. Mức giá chào mới của nhà sản xuất này vẫn tăng USD45/tấn so với giá chốt hợp đồng tháng Tám.

Hợp đồng PX lớn gần đây nhất tại Châu Á được chốt với giá USD775/tấn trong tháng Tám.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập