Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Saudi Aramco Trading bắt đầu bán sản phẩm của Petro Rabigh

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/04/2014 (05:33)
Saudi Aramco Products Trading Company (ATC), một chí nhánh trực thuộc Saudi Aramco đã bắt đầu đã bắt đầu đi vào phân phối một số sản phẩm hóa dầu của Petro Rabigh, theo như thông báo từ cuộc họp báo ngày 1 tháng 4 năm 2014 trên trang web của Aramco. Các sản phẩm của Petro Rabigh mà ATC sẽ bán bao gồm PP, HDPE, LLDPE and MEG.

Theo như thông báo từ Petro Rabigh, hai cổ đông chính là Saudi Aramco và Sumitomo Chemical đã ký thỏa thuận ngày 15 tháng 12 năm 2013, cho phép cả hai cổ đông này bán các sản phẩm hóa dầu của Petro Rabigh với quyền hạn tương đương.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập