Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Shanghai Secco tại Trung Quốc đóng cửa nhà máy PP, PS

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/03/2014 (06:03)
Shanghai Secco tại Trung Quốc đã đóng cửa nhà máy PP và PS để bảo trì, theo nguồn thông tin gần với công ty này. Dây chuyền sản xuất PS 300,000 tấn/năm đóng cửa vào ngày 11 tháng 3 để bảo trì trong vòng 45 ngày.

Dây chuyền PP đóng cửa vào ngày 7 tháng 3 và dự tính sẽ hoạt động lại vào ngày 22 tháng 4. Dây chuyền này có công suất 250,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập