Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sinopec Trung Quốc chốt giá hợp đồng PTA tháng Mười Một

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/11/2016 (07:12)
Theo nguồn tin thị trường, Sinopec Trung Quốc đã chốt giá hợp đồng PTA ở mức CNY5,000/tấn, tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) so với tháng Mười Một lên khoảng USD617/tấn chưa bao gồm VAT dựa trên tỉ giá quy đổi 1 đô la lấy 6.92 nhân dân tệ.

Giá chốt hợp đồng PTA tháng Mười ở mức CNY4900/tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập