Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Sinopec của Trung Quốc ký hợp đồng PX, MEG và PTA tháng Một

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/01/2016 (04:51)
Theo phương tiện truyền thông, Sinopec của Trung Quốc đã ký hợp đồng PX, MEG và PTA tháng Giêng. Hợp đồng PX đã được ký tại mức giá CNY 5960/tấn ($773/tấn chưa thuế GTGT) xuất kho, giảm CNY325/tấn (49 $/tấn) so với hợp đồng tháng Mười Hai.

Hợp đồng tháng MEG được ký tại mức giá CNY4700/tấn ($ 609/tấn chưa thuế GTGT), xuất kho, giảm CNY125/tấn ($ 19/tấn) so với tháng trước.

Trong khi đó, hợp đồng PTA tháng Một đã được ký với mức giảm CNY170/tấn ($ 26/tấn) so với tháng Mười Hai còn CNY 4400/tấn ($570/tấn chưa thuế GTGT) với các điều khoản tương tự.​
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập