Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Styrindo Mono Indonesia khởi động lại nhà máy styrene

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/05/2016 (04:18)
Theo nguồn tin thị trường, Styrindo Mono Indonesia (SMI), một công ty con của Chandra Asri Petrochemical, đang có kế hoạch khởi động lại nhà máy styrene vào tuần tới.

Nhà máy này có công suất 250,000 tấn styrene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập