Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Tâm lí chuộng hàng trong nước của người mua Trung Quốc tạo áp lực lên PP nhập khẩu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/08/2016 (04:14)
Tại Trung Quốc, người mua vẫn chuộng nhập hàng trong nước do hàng nhập khẩu không cạnh tranh, điều này khiến giá nhập khẩu tiếp tục giảm. Các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết giá các chào hàng Ấn Độ trong tuần này giảm do sức mua hàng nhập khẩu suy yếu.

Giá PP raffia nhập khẩu đối với nguồn hàng Ấn Độ trong tuần trước ở mức USD985-1015/tấn CIF Trung Quốc, trả ngay và trong tuần này ở mức USD960-975/tấn.

Một nhà sản xuất hạt màu chủ (masterbatch) cho biết:”Giá PP nhập khẩu giảm USD10-30/tấn so với một tuần trước. Nhu cầu nguyên liệu nhập khẩu ở mức yếu và các doanh nghiệp chuộng nhập hàng trong nước. Nhu cầu nguyên liệu nội địa tốt hơn nhập khẩu. Hơn nữa, các doanh nghiệp vẫn đang hạn chế lượng hàng nhập ở mức đáp ứng nhu cầu trước mắt”.

Một doanh nghiệp thương mại nhận định rằng nhu cầu hàng nhập khẩu chậm lại và nói:”Giá PP nhập khẩu theo xu hướng giảm kể từ đầu tuần trước. Giá chào hàng không tăng và được chiết khấu. Nhu cầu nguyên liệu trong nước khá hơn so với hàng nhập khẩu và các nhà sản xuất nội địa không chịu nhiều áp lực doanh số do lượng hàng tồn kho ở mức hợp lí.

Tại Trung Quốc, trong tuần này, giá homo PP nhập khẩu tổng thể ở mức USD960-1030/tấn CIF, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập