Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Tăng trưởng GDP Thái Lan chậm lại trong quý 3

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/11/2016 (04:48)
Theo dữ liệu được công bố bởi Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Quốc Gia Thái Lan, tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại trong quý ba do chi tiêu chính phủ yếu. Dữ liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 3.2% so với năm trước từ mức tăng 3.5% của quý trước, thấp hơn một chút so với dự báo tăng trưởng 3.3% của các chuyên gia kinh tế.

GDP trong quý 3 tăng 0.6% so với quý hai.

Trong ba quý đầu năm 2016, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 3.3% trong khi đó tăng trưởng cả năm được dự báo sẽ là 3.2%. Dự báo sơ bộ cho thấy tăng trưởng cả năm 2016 sẽ đạt 3.5%.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập