Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp Trung Quốc thấp hơn dự báo trong tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/08/2017 (06:55)
Theo truyền thông cho biết, dữ liệu được công bố bởi Tổng Cục Thống Kê Nhà Nước Trung Quốc cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của nước trong tháng Bảy này giảm nhanh hơn dự báo do chính phủ nỗ lực kiềm chế nợ làm suy yếu nhu cầu và hoạt động nền kinh tế.

Sản xuất công nghiệp trong tháng Bảy tăng 6.4% so với năm trước, thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 7.1% của các chuyên gia kinh tế. Sản lượng công nghiệp trong tháng Sáu tăng trưởng 7.6%.

Doanh số bán lẻ không đạt dự báo và chỉ đạt 10.4% trong tháng Bảy sau khi từng tăng 11% vào tháng trước. Dự báo tăng trưởng của tháng Bảy là 10.8%.

Dữ liệu cũng cho thấy đầu tư tài sản cố định trong tháng Bảy tăng trưởng với tốc độ chậm hơn là 8.3% so với mức 8.6% của tháng Sáu và giảm so với dự báo tăng trưởng ổn định.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập