Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ công bố kết quả tài chính trong Quý III

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/02/2016 (04:27)
Theo các phương tiện truyền thông, lợi nhuận quý III kết thúc vào ngày 31 tháng 12 vừa rồi của Tập đoàn Nhà nước Dầu khí Ấn Độ tăng 3.057 triệu INR (566,11 triệu USD) so với mức sụt giảm 2.637 triệu INR (488,33 triệu USD) trong cùng kỳ năm trước. Công ty này cho rằng việc tăng trưởng mạnh mẽ trong lợi nhuận lọc dầu và chi phí nguyên liệu thô thấp hơn là lỳ do chính dằng sau kết quả tài chính cao hơn của mình.

Chi phí nguyên liệu thô giảm khoảng 37% còn 34.748 triệu INR trong giai đoạn tháng Mười tháng Mười Hai. Trong khi đó, doanh thu thuần của công ty giảm 22% còn 83.179 triệu INR (15,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập