Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

TPC Singapore đóng cửa nhà máy LDPE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/09/2016 (04:14)
Theo nguồn tin thị trường, TPC Singapore đã đóng cửa nhà máy LDPE do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và đã định ngày khởi động lại sau 12 tháng Chín.

Nhà máy có công suất 180,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập