Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thông tin về dây chuyền LLDPE của Petronas Malaysia

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/02/2014 (05:17)
Theo nguồn gần với Petronas Malaysia cho biết công ty này đang dự tính sẽ tạm thời ngừng sản xuất LLDPE cho tới khi có quyết định mới do tình hinh kinh tế không hỗ trợ dòng hàng này. Trong thời gian này, Petronas sẽ tập trung sản xuất HDPE tại nhà máy chuyển thế HDPE/LLDPE.

Nguồn thông tin cũng nói thêm rằng giá butaden cao làm giảm lợi nhuận trong việc sản xuất LLDPE và trong những tuần tới họ sẽ tập trung sản xuất HDPE và LDPE. Công suất của Petronas tại Malaysia cho LDPE là 255,000 tấn/năm, HDPE là 200,000 tấn/năm và LLDPE là 50,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập