Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thúc đẩy chào hàng PE Iran tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/05/2017 (04:53)
Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp thương mại đang đẩy mạnh chào hàng PE Iran để đảm bảo thị phần trong bối cảnh những vấn đề thanh toán đang gặp khó khăn. Như các thương nhân cho biết trong thời gian gần đây, các ngân hàng Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm mở thư tín dụng cho các giao dịch với đối tác Iran.

Một công ty thương mại đã chốt các đơn hàng PE nguồn gốc Iran ở mức USD1100/tấn LDPE film, USD1000-1040/tấn HDPE film và HDPE đúc thổi và USD1000/tấn LLDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF, trả ngay. Ông nhận xét:”Chúng tôi chào hàng ở mức giá khá cạnh tranh do người mua tại Trung Quốc chưa muốn nhập nguyên liệu Iran do vấn đề thanh toán. Nhu cầu đối với chào hàng nhập khẩu nhìn chung là yếu vì trên thực tế thị trường nội địa đang mang lại lợi thế cạnh tranh hơn bất chấp đợt hồi phục giá gần đây”.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Ninh Ba chào hàng HDPE đúc thổi ở mức USD1010/tấn CIF Trung Quốc, trả ngay. Ông cho biết:”Mặc dù nguyên liệu Iran chỉ có thể được bán theo điều kiện trả ngay nhưng một số người mua vẫn chấp nhận rủi ro do giá chào rất cạnh tranh. Nguồn hàng Iran dồi dào, đặc biệt là đối với các dòng HDPE.”

Tại Trung Quốc, nếu không tính chào hàng Iran thì dãy giá PE nhập khẩu tổng thể ở mức USD1160-1210/tấn LDPE film, USD1084-1163/tấn LLDPE film và USD1085-1143/tấn HDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Trung Quốc, trả ngay. Theo đó, giá chào hàng LDPE hiện nay trong tuần này thấp hơn mức thấp của dãy giá nguồn hàng khác USD60/tấn, trong khi đó, khoảng cách này đối với LLDPE và HDPE film rộng hơn với USD84-85/tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập