Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/04/2016 (04:48)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY130/tấn (USD20/tấn) xuống CNY8685/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 997,982 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY31/tấn (USD5/tấn) lên CNY7100/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,3644,186 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5270/tấn (USD695/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 38,794 tấn).
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập