Skip to content




Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/08/2016 (05:07)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống CNY8915/tấn (USD1149/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 350,826 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY85 (USD13/tấn) xuống còn CNY7468/tấn (USD963/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 291,552 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY60 (USD9/tấn) lên CNY5895/tấn (USD760/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 25,498 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập