Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/09/2016 (08:52)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên thứ Hai ngày 5 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY90(USD13/tấn) xuống CNY8655/tấn (USD1108/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng gia dịch đạt 504,608 tấn.


Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên thứ Hai ngày 5 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY63(USD9/tấn) xuống CNY7140/tấn (USD914/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng gia dịch đạt 288,338 tấn.

January PVC futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY5/ton ($1/ton) lower at CNY5480/ton ($701/ton without VAT) on Monday, September 5. Trade volume was 19,918 tons.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập