Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/05/2017 (04:42)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY270/tấn (USD39/tấn) lên CNY9060/tấn (USD1123/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 699,816 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY211/tấn (USD31/tấn) lên CNY7714/tấn (USD956/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 526,280 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY195/tấn (USD28/tấn) lên CNY5950/tấn (USD737/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 293,220 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập