Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/10/2017 (04:40)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Mười chốt ở mức giảm CNY160/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY9440/tấn (USD1213/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 417,942 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Mười chốt ở mức giảm CNY137/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY8707/tấn (USD1119/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 455,062 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 11 tháng Mười chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống còn CNY6535/tấn (USD827/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 323,254 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập