Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDP, PVC.

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/04/2016 (06:10)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY150/tấn ($23/tán) xuống CNY8295/tấn ($1099/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 937,272 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY93/tấn ($14/tấn) xuống CNY6817/tấn ($903/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,893,184 tấn

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 7 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY25/tấn ($4/tấn) xuống CNY5040/tấn ($667/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 13,352 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập