Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/04/2016 (05:36)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY8475/tấn (USD1118/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,102,282 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY6802/tấn (USD897/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,372,606 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY5150/tấn (USD679/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 51,004 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập