Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/05/2016 (04:26)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 3 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY325/tấn (USD50/tấn) xuống CNY8320/tấn (USD1096/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 720,778 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 3 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY121/tấn (USD19/tấn) xuống CNY6834/tấn (USD901/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 690,010 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày mồng 3 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY105/tấn (USD16/tấn) xuống CNY5160/tấn (USD680/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 35,740 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập