Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/11/2016 (06:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD10/tấn) lên CNY10110/tấn (USD1292/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 493,054 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY8672/tấn (USD1108/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 358,858 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY7335/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 226,578 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập