Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC.

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/02/2017 (12:31)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Hai, giảm CNY215/tấn (USD31/tấn) xuống CNY9645/tấn (USD1200/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 611,368 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Hai, giảm CNY160/tấn (USD23/tấn) xuống CNY8640/tấn (USD1075/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 400,994 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Hai, giảm CNY150/tấn (USD22/tấn) xuống CNY6360/tấn (USD791/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 197,476 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập