Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC.

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/03/2017 (06:31)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Ba, giảm CNY190/tấn (USD28/tấn) xuống còn CNY9245/tấn (USD1144/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 456,576 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Ba, giảm CNY216/tấn (USD31/tấn) xuống còn CNY8103/tấn (USD1003/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 364,782 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Ba, giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY6345/tấn (USD785/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 130,112 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập