Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/03/2016 (03:15)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ thứ Tư, ngày 16 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY340/tấn ($52/tấn) lên CNY9145 ($1200/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,320,494 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ thứ Tư, ngày 16 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY173/tấn ($27/tấn) lên CNY7073 ($928/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,001,136 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ thứ Tư, ngày 16 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY100/tấn ($15/tấn) lên CNY5375 ($706/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 17,996 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập