Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/03/2016 (05:46)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 28 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY15/tấn ($2/tấn) lên CNY9375/tấn ($1228/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 642,394 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 28 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY19/tấn ($3/tấn) lên CNY7355/tấn ($964/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,589,754 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 28 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY125/tấn ($19/tấn) lên CNY5095/tấn ($668/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 20,620 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập