Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/03/2016 (06:08)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY125/tấn ($19/tấn) lên CNY8575/tấn ($1124/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,059,860 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY36/tấn ($6/tấn) xuống còn CNY6780/tấn ($888/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,228,816 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Ba, đóng cửa ở mức tăng CNY10/tấn ($2/tấn) lên CNY5080/tấn ($666/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,686 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập