Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/04/2016 (05:11)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Tư, đóng cửa ở mức tăng CNY305/tấn ($47/tấn) lên CNY8775/tấn ($1163/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,013,148 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Tư, đóng cửa ở mức tăng CNY401/tấn ($62/tấn) lên CNY7131/tấn ($945/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,728,160 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày mồng 1 tháng Tư, đóng cửa ở mức tăng CNY120/tấn ($19/tấn) lên CNY5185/tấn ($687/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 18,690 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập