Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/04/2016 (05:41)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 05 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY70/tấn ($11/tấn) xuống còn CNY8500/tấn ($1139/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 825,598 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 05 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY21/tấn ($3/tấn) xuống còn CNY6973/tấn ($924/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,623,834 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 05 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY30/tấn ($5/tấn) xuống còn CNY5110/tấn ($677/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 15,960 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập