Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/04/2016 (06:09)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY175/tấn ($27/tấn) xuống CNY8395/tấn ($1112/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,084,802 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY68/tấn ($11/tấn) xuống CNY6912/tấn ($916/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,657,416 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 6 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY65/tấn ($10/tấn) xuống CNY5050/tấn ($669/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 18,432 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập