Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/04/2016 (05:52)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY8375/tấn (USD1106/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 924,562 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY39/tấn (USD6/tấn) lên CNY6842/tấn (USD904/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,110,122 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY4985/tấn (USD658/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 16,942 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập