Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/04/2016 (05:40)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY8335/tấn (USD1101/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,116,096 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY9/tấn (USD1/tấn) xuống CNY6814/tấn (USD900/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,165,136 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY5020/tấn (USD663/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 29,538 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập