Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/04/2016 (05:06)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY110/tấn (USD17/tấn) xuống CNY8225/tấn (USD1084/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,280,926 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY98/tấn (USD15/tấn) xuống CNY6700/tấn (USD883/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,360,906 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY4985/tấn (USD657/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 32,648 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập