Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/04/2016 (04:40)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Tư, đóng cửa ở mức giảm CNY75 (USD12/tấn) xuống CNY8210/tấn (USD1082/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,184,994 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Tư, đóng cửa ở mức giảm CNY191 (USD29/tấn) xuống CNY6590/tấn (USD869/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,705,704 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 20 tháng Tư, đóng cửa ở mức tăng CNY65 (USD10/tấn) lên CNY5060/tấn (USD667/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 67,428 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập