Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/04/2016 (04:35)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên , thứ Năm ngày 28 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY140/tấn (USD22/tấn) xuống CNY8635/tấn (USD1139/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 732,764 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên , thứ Năm ngày 28 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY225/tấn (USD35/tấn) xuống CNY6897/tấn (USD910/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,135,952 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên , thứ Năm ngày 28 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY5255/tấn (USD693/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 24,528 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập