Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/04/2016 (04:29)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY8595/tấn (USD1133/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 725,234 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Tư, chốt ở mức giảm CNY42/tấn (USD6/tấn) xuống CNY6950/tấn (USD916/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 816,642 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Tư, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD5/tấn) lên CNY5285/tấn (USD696/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,122 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập