Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/05/2016 (05:01)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 4 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY105/tấn (USD16/tấn) xuống CNY8290/tấn (USD1093/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 541,680 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 4 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD1/tấn) xuống CNY6811/tấn (USD898/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 714,508 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày mồng 4 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD15/tấn) xuống CNY5080/tấn (USD669/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 35,054 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập