Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/05/2016 (05:32)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 5 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD13/tấn) xuống CNY8210/tấn (USD1082/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 609,982 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 5 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY4/tấn (USD1/tấn) xuống CNY6814/tấn (USD898/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 661,884 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày mồng 5 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (USD6/tấn) xuống CNY5055/tấn (USD666/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,260 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập