Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/05/2016 (05:22)
Giá LLDE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 9 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY75/tấn (USD12/tấn) xuống CNY8070/tấn (USD1062/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 896,826 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 9 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY89/tấn (USD14/tấn) xuống CNY6633/tấn (USD873/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 742,110 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày mồng 9 tháng Năm, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY5040/tấn (USD663/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 22,816 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập