Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/05/2016 (04:29)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD20/tấn) lên CNY8165/tấn (USD1075/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 855,686 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY49/tấn (USD7/tấn) lên CNY6693/tấn (USD881/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 762,718 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 10 tháng Năm, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY5055/tấn (USD665/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,524 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập